De Thema-avond Arbeidsmigranten en hun huisvesting in Veen was een groot succes

Like This Video 346 Redactie
Added by 6 april 2018

VEEN – In een open sfeer, met respect voor elkaars mening en ruimte voor emotie en verschil in visie is donderdagavond 5 april gesproken over de impact van de toenemende stroom arbeidsmigranten binnen de gemeente en de behoefte  voor de ondernemers. Alleen de opkomst van meer dan 125 mensen geeft al aan hoeveel dit thema leeft binnen de gemeente. Hoewel het merendeel van de aanwezigen uit de gemeente Aalburg kwam, trok het thema ook mensen uit Werkendam, Woudrichem, Bommelerwaard en de Provinciale Staten Noord Brabant en Gelderland.  De problematiek achter dit onderwerp is, zoals de afgelopen weken ook uit de berichtgevingen in de media duidelijk gemeente overschrijdend.

Het initiatief van deze avond kwam van de actiegroep Wielstraat en omliggende straten, die nadat het besluit van de initiatiefnemers om de voorgenomen plannen voor een groot complex van arbeidsmigranten in die straat niet door te zetten,  de problematiek arbeidsmigranten binnen de gemeente niet de rug wilden toekeren. 

“De door ons opgebouwde kennis en ervaring, de omstandigheden waarin sommige arbeidsmigranten nu huisvesten, de toenemende groei aan arbeidsmigranten en het ontbreken van een helder beleid en goede oplossingen in deze, gaf ons het gevoel dat de discussie nu niet mocht stoppen.  Iets waaraan de Wethouder Wijnand van der Hoeven, het college en de raad graag aan meewerkte. “

Het gevolg was een zeer druk bezochte informatieve avond onder begeleiding van mevrouw Elske Zomer-Van den Berg, met een open discussie vanuit diverse invalshoeken, waarin ook ruimte was voor een eigen visie en emotie. Een initiatief dat ook leidde tot toezeggingen en gezamenlijke afspraken:

  • Het besluit  dat de eerste prioriteit ligt bij het vaststellen van een goed nieuw beleid over huisvesting van arbeidsmigranten binnen de drie gemeentes Aalburg, Woudrichem en Werkendam. 
  • De toezegging van Burgemeester Naterop dat er geen besluiten genomen worden over initiatieven/vergunningsaanvragen voor huisvestingen arbeidsmigranten voor dat er een nieuw beleid is gevormd. 
  • De afspraak dat er een breed panel zal worden opgezet binnen de gemeente waarin diverse disciplines mee kunnen helpen en denken over te vormen beleid inzake huisvesting arbeidsmigranten. Eventuele geïnteresseerdenkunnen zich vooralsnog aanmelden bij Ankie Straathof, visioncc7@gmail.com
  • Een accuraat onderzoek zal plaatsvinden naar de reeds aanwezigen arbeidsmigranten binnen de gemeente en de te verwachten groei  gezien de ontwikkeling van de arbeidsmarkt.
  • Gekeken zal worden hoe zaken zoals registratie van arbeidsmigranten, introductie- en informatieprogramma’s voor arbeidsmigranten te realiseren zijn, als wel handhaving en andere zaken. 

Een mooi resultaat van een energieke avond, waarbij de kracht en saamhorigheid van de gemeente wellicht het duidelijkst naar voren komt als men na afloop van de avond en discussie over deze complexe problematiek toch broederlijk blijft doorpraten onder het genot van een drankje. 

Foto en Video: Hans Verbeek
 

Share

Similar Videos

Tussentijdse activiteiten Team 28 voor SamenLoop voor Hoop

193 0

NEDERHEMERT – Op 16 februari werd door Team 28 van SamenLoop voor Hoop een tussen activiteit georganiseerd. De grote Loop wordt gehouden op 28/29 juni 2019.

Share

Zomerfeest Genderen maandag 22 augustus

594 0

GENDEREN – Maandag 22 augustus ging Zomerfeest Genderen van start met een prachtige dag die zeker voor de wandelaars perfect was.

Share

Vismeester Huib geeft visles op het Fundament

180 0

GENDEREN – Op vrijdag 15 juni was het spannend toen niet juf Jacqueline voor de klas verscheen maar Vismeester Huib, die een boeiend verhaal ging houden over vissen.

Share